สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
Online:  2
Visits:  27,233
Today:  20
PageView/Month:  316
Last Update:  28/8/2560
   สารบัญสหกรณ์ 
 
 
  
                    ประวัติความเป็นมา 
 
 

   ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน

 ชื่อ : สหกรณ์การเกษตรท่าแดง  จำกัด

 ประเภท : สหกรณ์การเกษตร

 ที่ตั้งสำนักงาน : 181 หมู่ 7 ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140

  ประวัติการจัดตั้งสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตรท่าแดง จำกัด ได้เปลี่ยนสถานะจากกลุ่มทำนาท่าแดง เป็นสหกรณ์การเกษตรท่าแดง จำกัด และได้มีการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2547 ปัจจุบัน มีคณะกรรมการดำเนินการ 9 คน มีผู้ตรวจสอบกิจการ 2 คน บุคลากร/เจ้าหน้าที่ 4 คน มีสมาชิกสามัญและสมทบ 493 คน รวมทั้งสิน 32 กลุ่ม

   ประเภทธุรกิจของสหกรณ์มี 4 ประเภทคือ

   1.ธุรกิจประเภทเงินรับฝาก

   2.ธุรกิจประเภทสินเชื่อ

   3.ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย

   4.ธุรกิจรวบรวมผลิตผล


   

กฎหมายน่ารู้
   การกู้ยืมเงิน
   การค้าประกัน
   การซื้อขาย
   การจำนอง
   การเช่าทรัพย์
   การขายฝาก
   การเชื่อซื้อ
   การละเมิด
   เว็บไซต์บริการ
   ห้องสมุดกฎหมาย
   สลากกินแบ่งรัฐบาล
   ตารางรถทัวร์
   ตารางรถไฟ
   สมุดหน้าเหลือง
   ตรวจสภาพอากาศ
   จังหวัดพิษณุโลก
 
Online:  2
Visits:  27,233
Today:  20
PageView/Month:  316